7 Facts About ‘WOLF ISO’ ซอฟต์แวร์ยุคใหม่ เอาใจสายอุตสาหกรรม

6 ตุลาคม 2020
7 ข้อเท็จจริง wolf iso ซอฟต์แวร์ยุคใหม่ เอาใจสายอุตสาหกรรม

7 Facts About ‘WOLF ISO’ ซอฟต์แวร์ยุคใหม่ เอาใจสายอุตสาหกรรม

          ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ซอฟต์แวร์ที่ช่วยดูแลควบคุมมาตรฐาน ISO อย่าง ‘WOLF ISO’ ของเรามีกระแสตอบรับที่ดีจากหลายๆ องค์กรด้านอุตสาหกรรมที่ไว้วางใจ ให้ ‘WOLF ISO’ ได้เข้าไปเป็นกลไกหนึ่งในความสำเร็จ

.

          และในระยะหลังมานี้ ก็มีหลายๆ องค์กรด้านอุตสาหกรรมให้ความสนใจในฟังก์ชันของ ‘WOLF ISO’ เป็นอย่างมากเลยถือเป็นจังหวะดีๆ ที่เราจะงัดคุณสมบัติเด็ดของ ‘WOLF ISO’ ให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจกันแบบได้ใจความใน 7 ข้อ

คอนเซ็ปต์ของ WOLF ISO

          คอนเซ็ปต์ของ ‘WOLF ISO’‘WOLF ISO’ เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO โดยตรง เพื่อจุดมุ่งหมายคือควบคุมการทำงานภายใต้มาตรฐาน ISO ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

WOLF ISO ควบคุมการทำงานภายใต้มาตรฐาน ISO

          ช่วยควบคุมดูแลเอกสารระบบการควบคุมเอกสาร หรือ Document Control เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของ ‘WOLF ISO’ โดยระบบนี้จะมีคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น การค้นดูเอกสารทั้งหมดที่ประกาศใช้ในระบบ, การดูเอกสารเวอร์ชันก่อนๆ ย้อนหลัง, การยื่นอนุมัติการสร้างเอกสารใหม่ หรือการจัดการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร ฯลฯ

WOLF ISO ตรวจสอบติดตามภายในองค์กร Internal Audit มาตรฐาน ISO

          ช่วยตรวจสอบติดตามภายในองค์กร Internal Audit เป็นกระบวนการตรวจสอบติดตามในองค์กรหากบริษัทมีการ Compile มาตรฐาน ISO แล้ว ก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบจาก Certified Body อย่างสม่ำเสมอ

.

          โดยระบบนี้ จะมีคุณสมบัติสำคัญ เช่น การตั้งแผนงานของผู้ตรวจสอบ, การทำ Checklist สำหรับให้ผู้ตรวจสอบระบุว่า ในการตรวจสอบแต่ละครั้งนั้น จะตรวจสอบเรื่องอะไรบ้าง การรายงานผลการตรวจสอบ ระบุเป็นข้อว่า จาก Checklist ที่เข้าไปทำการตรวจสอบ มีข้อใดบ้างที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ

          ช่วยป้องกันปัญหาหลังได้รับการรายงานการรายงานข้อบกพร่องและการป้องกัน ที่เราเรียกสั้นๆ ว่า CAR (Corrective Action Request) เป็นกระบวนการบริหารจัดการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

.

          โดยการเปิด CAR นั้นทำเพื่อร้องขอให้มีการแก้ไขโดยจะมีการติดตามผล ว่ามีการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วหรือยังและมีการแก้ไขในหลายระดับรวมถึงการป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วย

การบันทึกเอกสารคุณสมบัติ Document Record เป็นอีกหัวใจสำคัญของ ‘WOLF ISO’

          ช่วยจัดการเรื่องการบันทึกเอกสารคุณสมบัติ Document Record เป็นอีกหัวใจสำคัญของ ‘WOLF ISO’ ที่จะโดดเด่นเรื่องความง่ายและรวดเร็วในการใช้งาน โดยในการบันทึกเอกสารสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านออนไลน์ ไม่ต้องใช้กระดาษ และยังสามารถจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นได้อีกด้วย

CAR ช่วยป้องกันปัญหาหลังรับการรายงานข้อบกพร่อง

          ช่วยป้องกันปัญหาหลังได้รับการรายงานการรายงานข้อบกพร่องและการป้องกัน ที่เราเรียกสั้นๆ ว่า CAR (Corrective Action Request) เป็นกระบวนการบริหารจัดการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

.

          โดยการเปิด CAR นั้นทำเพื่อร้องขอให้มีการแก้ไขโดยจะมีการติดตามผล ว่ามีการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วหรือยังและมีการแก้ไขในหลายระดับรวมถึงการป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วย

WOLF-ISO   ทำงานแบบไร้กระดาษเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

          ทำงานแบบไร้กระดาษ‘WOLF-ISO’ เป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำงานบน Cloud Technology ซึ่ง Cloud Technology ที่ไร้กระดาษ (Paperless) รองรับการทำงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล การทดสอบระบบหรือติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ สามารถใช้งานได้ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ใช้งานง่าย และยังประหยัดเวลาอีกด้วย

WOLF ISO มีความน่าเชื่อถือในการช่วยดูแลควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO

          มีความน่าเชื่อถือ‘WOLF-ISO’ มีประสบการณ์ในการช่วยดูแลควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO ให้กับองค์กรด้านอุตสาหกรรมมาเป็นเวลาหลายปี และมีองค์กรชั้นนำในไทยให้ความไว้วางใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของตัวระบบได้อย่างดี

          ถ้าคุณเป็นหนึ่งในองค์กรด้านอุตสาหกรรมที่มีเป้าหมายจะเติบโดตและประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลแบบนี้ บอกเลยว่าตัวช่วยสำคัญอย่าง ‘WOLF ISO’ จะช่วยคุณได้อย่างไม่ต้องกังวล

: www.wolfiso.com

: (+66) 2 634 4409

✉️ : info@techconsbiz.com

Line@ : @techconsbiz

Related