WOLF SMART PROCUREMENT

Back to Product

บริการระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
WOLF SMART PROCUREMENT

เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรของคุณ​ ด้วยบริการระบบจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติเอกสารออนไลน์ และการจัดการเอกสารด้วยระบบ Paperless จาก WOLF เพื่อวาง Workflow การทำงานให้ลื่นไหล และครอบคลุมงานซึ่งต้องใช้เอกสารเป็นหลัก ตอบโจทย์งานหลากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย และฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น

WOLF SMART PROCUREMENT

WOLF Smart Procurement คือบริการแพคเกจซอฟต์แวร์ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ สำหรับโรงงาน หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยรองรับลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 3 มาตรา ที่จะมาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบของระบบไร้กระดาษ (Paperless) ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาด้วยแนวความคิดครอบคลุมกิจกรรมการซื้อขายทางธุรกิจ ตามกระบวนการจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง แบบ P2P จนถึงการตรวจสอบชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบฟอร์ม หรือวางระบบ Workflow การทํางานได้ด้วยตัวเอง โดยการทำงานจะอยู่บน Cloud Technology ของ Microsoft ทำให้สามารถบริหารหรือตรวจสอบสถานะการทำงานได้แบบเรียลไทม์ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการแอปพลิเคชั่น WOLF อนุมัติเอกสารจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

“ FLOW FAST WITH WOLF ”

ทำความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้าง P2P

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างคืออะไร หัวข้อนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจแบบกระจ่าง 

การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) เป็นกระบวนการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการที่องค์กรต้องการ เพื่อใช้ในการผลิต การดำเนินงาน หรือการบริการลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และส่งมอบตรงเวลา

การจัดซื้อจัดจ้างมีกี่ประเภท ? คำตอบคือหลากหลายประเภท เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อชิ้นส่วนหรืออะไหล่ การจัดจ้างบริการ การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น แตกต่างกันไปตามความต้องการระหว่างผู้จ้างกับผู้ถูกจ้าง แต่หนึ่งในแนวทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “การจัดซื้อจัดจ้าง P2P” หรือ “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นจนจบ”

P2P ย่อมากจาก Procure to Pay โดยมีความหมายคือ การครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดความต้องการ การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ การเจรจาต่อรอง การออกใบสั่งซื้อ การรับสินค้าหรือบริการ การตรวจรับ การชำระเงิน ไปจนถึงการประเมินผลงานของผู้ให้บริการ 

ในปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบนี้ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูล เอกสาร และกระบวนการต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี ควรเริ่มจากการวางแผนความต้องการล่วงหน้า กำหนดคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ต้องการอย่างชัดเจน คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ มีการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม รวมถึงมีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างทันท่วงที

KEY BENEFITS

แพคเกจซอฟต์แวร์ระบบจัดซื้อจัดจ้างระดับองค์กร จาก WOLF มีประโยชน์ต่อองค์กรของคุณอย่างไรบ้าง?

Management

“Procure to Pay Process ”

ปรับปรุงการทำงานเป็นลำดับขั้นง่ายต่อการติดตามงาน

Inspection

Prevent Operational Risk

ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

บริการ แอปพลิเคชั่น อนุมัติเอกสารออนไลน์ WOLF

DATA

“Generating Insights”

สร้างข้อมูลเชิงลึก เพื่อวางกลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต

KEY FEATURES

ฟีเจอร์เด่น ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบ Procure to Pay Workflow จากเรา ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนรองรับ E-signature ตามกฎหมาย

 • ระบบบริหารงบประมาณ (Budget)
  วางแผนจัดตั้งประกอบการพิจารณางบประมาณสำหรับองค์กร
 • ระบบอนุมัติเอกสารขอซื้อ (Purchase Requisition)
  สร้างใบ PR ระบุถึงข้อกำหนด (TOR/SOW) รายละเอียดต่าง ๆ
 • ระบบอนุมัติเอกสารสั่งซื้อ (Purchase Order)
  สร้างใบ PO หลังใบ PR ได้รับการอนุมัติส่งถึง ซัพพลายเออร์
 • ระบบจัดการเอกสารตรวจรับสินค้า (Goods Receive)
  บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ได้รับการจัดส่ง
 • ระบบทำเรื่องเอกสารชำระเงิน (Payment)
  ส่งเรื่องเบิกจ่ายถึงระบบบัญชีตรวจสอบข้อมูลก่อนชำระเงิน

SEMINAR

SMART PROCUREMENT

เลือกแพลนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

STANDARD

(Subscription)

350฿

1 ผู้ใช้งาน / เดือน

ผู้ใช้งานไม่จำกัด

สร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัด

สร้างขั้นตอนการทำงานไม่จำกัด

ฝึกอบรมการใช้ระบบ

 • ผู้ใช้ (REQUEST FORM)
 • ผู้ดูแลระบบ
 • (SET TEMPLATE, SET FLOW, SET REPORT)

คู่มือ WOLF SMART PROCUREMENT

ENTERPRISE

(Perpetual)

LINE

ผู้ใช้งานไม่จำกัด

สร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัด

สร้างขั้นตอนการทำงานไม่จำกัด

ฝึกอบรมการใช้ระบบ

 • ผู้ใช้ (REQUEST FORM)
 • ผู้ดูแลระบบ
 • (SET TEMPLATE, SET FLOW, SET REPORT)

คู่มือ WOLF SMART PROCUREMENT

ติดต่อ WOLF
บริการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
P2P ประสบการณ์สูง

เมื่อได้ทราบแล้วว่า แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการท่านใดต้องการบริการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง P2P  ในราคาที่จับต้องได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้แก่องค์กรของคุณมากยิ่งขึ้น  ติดต่อ WOLF ได้เลย เราคือบริษัทออกแบบระบบจัดการเอกสารรูปแบบ Paperless อันดับหนึ่งในไทย โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี ร่วมงานมาแล้วมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำ เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อพาองค์กรคุณมุ่งสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน ติดต่อเบอร์ 02-634-4409 หรือคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเรา

WHY WOLF

SMART PROCUREMENT

REWARD

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ประเภทงานสร้างสรรค์ และออกแบบ

EXPERIENCE

พัฒนาจากประสบการณ์วางระบบมากกว่า 200+ องค์กรชั้นนำ

E-SIGNATURE

รองรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายทั้ง 3 มาตรา

WORKFLOW

ระบบออกแบบให้ใช้งานได้โดยผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านไอที