“สิงห์ เอสเตท” ปลุกพลังองค์กรยุคใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบจัดการเอกสาร “Paperless”

15 กุมภาพันธ์ 2024
singha estate ระบบ Paperless

WOLF by TechCons Biz ที่ปรึกษา จัดทำระบบ Paperless สำหรับองค์กร ได้รับเกียรติจาก คุณนพดล สมบัติ Vice President – Information Technology บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) มาแบ่งปั่นเรื่องราวประสบการณ์นำระบบ Paperless เข้ามาเปลี่ยนองค์กรนับเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่ยุค Digital Transformation

Related