“ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น” Paperless จุดเริ่มต้นปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ยุค “Digital Transformation”

15 กุมภาพันธ์ 2024
ปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยระบบ paperless บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

WOLF by TechCons Biz ที่ปรึกษา จัดทำระบบ Paperless สำหรับองค์กร ได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิพร อร่ามวิทย์ – Director of People and Digital Solution – บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มาแบ่งปั่นเรื่องราวประสบการณ์นำระบบ Paperless เข้ามาเปลี่ยนองค์กรนับเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่ยุค Digital Transformation

Related