SVOA และ WOLF by TechCons Biz ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับซอฟต์แวร์ไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

11 พฤษภาคม 2024

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณกุลภา อิงค์ธเนศ CEO บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน ) : SVOA และ คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ MD บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด : TCB ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจไทย ยกระดับภาครัฐและเอกชนไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

SVOA และ TCB ตกลงที่จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพของภาครัฐและเอกชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำซอฟต์แวร์สัญชาติไทย เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ช่วยในเรื่องการทำงานในรูปแบบความยั่งยืน สามารถยกระดับเทียบเท่าแบรด์ต่างประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทาง SVOA ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงบริษัทฯ ในเครือที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบโซลูชันแพลตฟอร์มและบริการที่มีคุณภาพที่ครบวงจรทางด้านนวัตกรรม โดยพร้อมรุกตลาดด้าน Digital Solution ด้วยโปรแกรม WOLF Platform จากทาง TechCons Biz ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ Paperless, Digital Workflow ระดับองค์กร สำหรับโปรแกรม WOLF Platform ระบบจัดการเอกสารระดับองค์กร แบ่งการทำงานเป็น 3 Edition ด้วยกัน

  1. WOLF Approve : แพลตฟอร์มอนุมัติเอกสารออนไลน์  เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็น การลดกระดาษ ลดเวลา ลดค่าน้ำมัน ลดความผิดพลาด
  2.  WOLF ISO : ระบบจัดการเอกสารมาตรฐานสากล ครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในองค์กร เช่น เอกสารการออกแบบ เอกสารกระบวนการผลิต รวมไปถึงเอกสารการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งเอกสารเหล่านี้ล้วนนี้มีความสำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะในด้านปฏิบัติงาน, คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
  3. WOLF Smart Procurement : ระบบบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างระดับองค์กร ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ จนถึงขั้นตอนอนุมัติการชำระเงิน ตรวจสอบได้ทั้งระบบพร้อม e-Signature ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ รองรับตามกฎหมายทั้ง 3 มาตรา

โดยเน้นการทำธุรกิจให้เข้าสู่การทำธุรกรรมแบบดิจิทัล ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองบริษัทฯ จะร่วมกันสนับสนุนพร้อมผลักดันให้การเติบโตองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ พร้อมกับการบูรณาการการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ช่องทางการกระจายสินค้า เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงโปรแกรม Wolf Platform ในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไป หลังจากมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)  

บริษัทที่มีส่วนร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไอที ผ่านการผสานศักยภาพความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานในระดับสากล ต่อยอดการบริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรม ทางกลุ่มบริษัทฯ เดินหน้าสร้างความน่าเชื่อถือ จัดหาพันธมิตรใหม่ เพื่อนําเสนอโซลูชันที่หลากหลาย   เชื่อมต่อแพลตฟอร์มเข้าสู่นวัตกรรมใหม่ที่ผสมผสานดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบต่างๆ ของประเทศ สนับสนุนการเติบโตขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมช่วยผลักดันประเทศสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความยั่งยืน โดยใช้ช่องทางการกระจายสินค้าที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงการขายสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์

บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด บริษัทที่ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรในเรื่องการทำ Digital Transformation โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (Business Process) เป็นรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless)  ให้แก่องค์กรขนาดใหญ่มากกว่า 200 องค์กร โดยใช้ซอฟต์แวร์ WOLF Platform

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่นิยมใช้งาน WOLF Platform มากที่สุด

#01 อุตสาหกรรมยานยนต์                                                   #02 การผลิต วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

#03 พลังงานและสาธารณูปโภค                                          #04 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

#05 บริการรับเหมาก่อสร้าง                                                 #06 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

#07 ธนาคาร                                                                          #08 พาณิชย์ (ธุรกิจค้าปลีก)

#09 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                           #10 ราชการ หน่วยการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

รายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อสอบถาม บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

ติดต่อ WOLF ผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการเอกสารระดับองค์กรมาตรฐาน ISO

เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรของคุณ​ ด้วยระบบจัดการเอกสารแบบ Paperless จากประสบการณ์ออกแบบระบบมากกว่า 200 องค์กรเราพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนแปลง ติดต่อเบอร์ 02-634-4409 หรือคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเรา

Related