สัมมนา : วางระบบควบคุมเอกสารมาตรฐาน ISO ด้วย WOLF Platform

24 พฤษภาคม 2024
WOLF Platform นำพาองค์กรสู่มาตรฐาน ISO ด้วยระบบควบคุมเอกสาร

WOLF by TechCons Biz จัดงานสัมมนา WOLF ISO ผู้เชี่ยวชาญวางระบบควบคุมเอกสารมาตรฐาน ISO ด้วยเทคโนโลยี Paperless, Digital Workflow ลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิ์ภาพการดำเนินงานขององค์กร ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ 

ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสิโรฒม์ ทัศนัยพิทักษ์กุล Product Manager บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนา WOLF Platform ระบบจัดการเอกสารในรูปแบบ Paperless, Digital Workflow, No-Code Development Platform รองรับมาตรฐานสากล

เปลี่ยนระบบควบคุมเอกสารมาตรฐาน ISO สู่สำนักงานไร้กระดาษ

ก่อนที่เราจะวางระบบเอกสารขององค์กรต้องทำเข้าใจความแตกต่างระหว่างกระบวนการอนุมัติเอกสารรูปแบบกระดาษ และเอกสารไร้กระดาษ (Paperless) กันก่อนเพื่อเสนอผู้บริหารถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

  • เอกสารกระดาษ (Paper-base)

กระบวนการขออนุมัติเอกสารด้วยกระดาษเป็นวิธีที่ทุกองค์กรใช้กันมานานพร้อมปัญหาปวดหัวสำหรับคนทำงาน ทั้งเรื่องส่งเอกสารถึงผู้เกี่ยวข้อง การจัดเก็บ การตรวจสอบ ซ้ำซ้อนกันในหลายหน่วยงาน หรือพนักงานลาออกเอกสารทั้งหมดก็เหมือนตามเขาไปด้วย มันเป็นความเสียหายทางข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ข้อมูลที่ได้มาก็อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

  • เอกสารไร้กระดาษ (Paperless)

จากปัญหาการทำเอกสารกระดาษถึงเวลาเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่ด้วยการย้ายเอกสารทั้งหมดอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บด้วยระบบ Cloud Computing เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล พร้อมการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน

ยกระดับระบบจัดการเอกสาร สู่มาตรฐาน ISO กับ WOLF Platform

วางระบบควบคุมเอกสารมาตรฐาน ISO ด้วย Digital Workflow

ขั้นตอนกระบวนการทำเอกสาร ISO  ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเอกสารในองค์กรทั้งหมด ที่สามารถใช้จัดเก็บ สืบค้น แก้ไข ส่งต่อ จำแนก ฯลฯ ตลอดจนช่วยติดตาม ตรวจสอบ พร้อมแก้ไขปัญหาเมื่อเจอข้อผิดพลาด เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ISO เราแบ่งการ 3 ขั้นตอน

  1. Daily บันทึกคุณภาพรายวัน
  2. Monthly ทำข้อมูลดัชนีชี้วัด KPI สรุปข้อมูลรายเดือน
  3. Yearly ผลสรุปงานในแต่ละปีเพื่อทำ Document Control, Internal Audit, Risk Management, Management Review

หัวใจสำคัญของการนำ Digital Workflow อยู่ในเรื่อง Document Control จัดทำเอกสารผ่านระบบ สร้าง Document Master List กำหนดเลขที่เอกสารโดยอัตโนมัติ บริหารจัดการ Version ของเอกสาร การตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง การนำข้อมูลเสนอผู้บริหาร

ระบบควบคุมเอกสารมาตรฐาน ISO เหมาะกับใคร?

องค์กรที่กำลังให้ความสำคัญถึงข้อมูลการดำเนินงานเพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนงาน ทั้งในเรื่องการอนุมัติเอกสารการเงิน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมบริหารมาตรฐานสากล เป็นต้น

จากผู้ใช้งานที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต การบริหารข้อมูลระหว่างสาขา การดำเนินโครงการในพื้นที่ห่างไกลจากสำนักงานใหญ่ การตรวจสอบบริษัทภายในเครือข่ายองค์กรเป็นต้น

ทาง WOLF by TechCons Biz เราคือผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษา iso สำหรับโรงงาน พร้อมที่จะให้คำปรึกษาการวางระบบจัดการเอกสารมาตรฐาน iso เพื่อควบคุมความสอดคล้องของการดำเนินงานตามข้อกำหนด  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ marketing@techconsbiz.com หรือ 02-634-4409

ติดต่อ WOLF ผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการเอกสารระดับองค์กรมาตรฐาน ISO

เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรของคุณ​ ด้วยระบบจัดการเอกสารแบบ Paperless จากประสบการณ์ออกแบบระบบมากกว่า 200 องค์กรเราพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนแปลง ติดต่อเบอร์ 02-634-4409 หรือคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเรา

Related