3 วิธีลดคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร หนทางสู่ความยั่งยืน

9 พฤศจิกายน 2023
เทคนิคการจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

ต้องยอมรับว่าในทุกกระบวนการทำงานของทุกองค์กร ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น แต่คงจะดีไม่น้อยถ้าองค์กรสามารถจำกัดหรือลดปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรได้ เพื่อเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน และยังเป็นการยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอีกด้วย แล้วจะมีวิธีไหนที่จะช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรได้บ้าง เราจะมาบอกให้รู้กันที่นี่เลย

คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร คืออะไร?

คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร หรือ Carbon Footprint for Organization (CFO) ปริมาณเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมขององค์กร รวมไปถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การใช้พลังงานหรือทรัพยากรต่าง ๆ หรือแม้แต่การเดินทางมาทำงาน ต่างก็มีส่วนทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรได้เช่นกัน

ดังนั้น การจะลดคาร์บอนฟุตพรินต์ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร ซึ่งเราจะมาบอกเคล็ดลับที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ให้รู้กันต่อไปนี้

3 เคล็ดลับช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

ลดการใช้พลังงาน

ในการดำเนินการขององค์กร จำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ทำให้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากถูกใช้ไปในแต่ละวัน โดยที่เราอาจไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น มีส่วนในการก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินต์มากเพียงใด 

การจะช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรทำได้หลายวิธี โดยวิธีที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ง่าย ๆ มีดังต่อไปนี้

 • ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่น เลือกเครื่องปรับอากาศที่มี BTU พอเหมาะกับความกว้างของห้อง หรือเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดเบอร์ 5 เป็นต้น
 • ลดการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษ เพื่อลดการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ และยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าส่องสว่าง หรือเครื่องปรับอากาศ ภายในพื้นที่จัดเก็บเอกสารได้อีกด้วย 
 • รณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงาน ด้วยการปิดไฟทุกดวงที่ไม่ได้ใช้งาน หรือถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนกลับบ้าน

ลดการใช้ทรัพยากร

เนื่องจากในทุกกระบวนการที่เกิดขึ้น มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียน หรือเครื่องใช้ในสำนักงาน ซึ่งกระบวนการผลิตสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีส่วนทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ด้วยกันทั้งสิ้น 

ดังนั้น ถ้าหากคนในองค์กรต่างใช้งานสิ่งของต่าง ๆ กันอย่างสิ้นเปลือง ทิ้งขว้าง หรือใช้ประโยชน์ในแบบที่ยังไม่คุ้มค่า ก็จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรได้ ซึ่งวิธีการช่วยลดการใช้ทรัพยากรในองค์กรที่สามารถทำได้มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น 

 • เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยาก หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
 • นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำกล่องกระดาษที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงาน หรือการใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถชาร์จไฟได้  
 • ลดการใช้กระดาษ หันมาจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล และส่งเอกสารผ่านทางอีเมลหรือใช้ระบบการแชร์ไฟล์ หรือแบ่งปันการเข้าถึงไฟล์งาน เพื่อการแก้ไขงานผ่านหน้าจอ แทนการแก้งานบนกระดาษ เป็นต้น 
 • รณรงค์ให้พนักงานลดปริมาณขยะ สามารถทำได้โดยเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น จานชามกระดาษ ถุงพลาสติก หรือการพกขวดน้ำมาเติมน้ำดื่มในที่ทำงาน รวมถึงลดการใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็ก ๆ เช่น กระดาษทิชชูห่อเล็ก ก็ควรเปลี่ยนเป็นห่อใหญ่ จะได้ลดการทิ้งพลาสติกที่ห่อหุ้มทิชชูไว้ เป็นต้น
การลดใช้กระดาษช่วยลดการสร้างคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทางและขนส่งจะก่อให้เกิดการปล่อยการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งก๊าซชนิดนี้มีส่วนอย่างมากที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อนในแบบที่ทุกคนต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้น ถ้าหากต้องการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง สำหรับการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ของคนในองค์กร โดยการส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น หรือหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทดแทน
 • ลดการขนส่งเอกสาร โดยการจัดส่งไฟล์รูปแบบดิจิทัลทางอีเมล หรือไดรฟ์แชร์ไฟล์ทดแทน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในการจัดส่งเอกสาร ยังช่วยลดการใช้กระดาษได้อีกด้วย
 • ปลูกต้นไม้ บริเวณโดยรอบสำนักงานขององค์กร เพื่อช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • สนับสนุนพลังงานสะอาด ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานแสงอาทิตย์ แทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
 • รณรงค์ให้พนักงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเดินทางมาทำงานด้วยระบบขนส่งสาธารณะ หรือใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทดแทน

นี่คือตัวอย่างวิธีการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ที่องค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ และสำหรับบริษัทใดที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบจัดการเอกสารให้เป็นแบบ Paperless อย่างสมบูรณ์ ที่ Wolf มีระบบที่สามารถช่วยให้การทำงานภายในองค์กรของคุณสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ marketing@techconsbiz.com หรือ 02-634-4409

ติดต่อ WOLF ผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการเอกสารระดับองค์กรมาตรฐาน ISO

เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรของคุณ​ ด้วยระบบจัดการเอกสารแบบ Paperless จากประสบการณ์ออกแบบระบบมากกว่า 200 องค์กรเราพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนแปลง ติดต่อเบอร์ 02-634-4409 หรือคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเรา

Related