‘Human Error’ คืออะไร จัดการได้อย่างไรด้วยเครื่องมือยุคดิจิทัล

4 ธันวาคม 2020
Human Error คืออะไร จัดการได้อย่างไร

          วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีก 1 คำ ที่เป็นปัญหากวนใจเหล่าผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารที่ประกอบธุรกิจในด้านอุตสาหกรรม ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO

.

          นั่นก็คือ ‘Human Error’ หรือความผิดพลาดในการทำงานซึ่งเกิดจากคน ที่มักจะเป็นความผิดพลาดที่พบได้บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ยิ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ด้วยแล้วเนี่ย ยิ่งต้องเคร่งครัด รัดกุม ในการจัดการกับข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นอย่างมาก

.

          เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันเลยว่า ‘Human Error’ มีความหมายหรือลักษณะอย่างไร และจะสามารถแก้ได้อย่างไร ในยุคดิจิทัลแบบนี้

Human Error ที่เกิดจากคน

          – ‘Human Error’ ความผิดพลาดที่เกิดจากคน

.

          ในการดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรม ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นมีหลายอย่าง ทั้งความผิดพลาดที่เกิดจาดวัตถุดิบ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม

.

          แต่ที่จะโฟกัสกันวันนี้คือ ‘Human Error’ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากคน ซึ่งหมายถึงบุคลากรในระบบงานนั่นเอง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งที่ตั้งใจ เช่น การตัดสินใจเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ การตัดสินใจจัดเก็บวัตถุดิบหลายๆ ชนิดไว้ที่เดียวกัน ฯลฯ และเกิดขึ้นได้แบบไม่ได้ตั้งใจ เช่น การลืมตรวจเช็คเครื่องจักร การประกอบชิ้นส่วนผิด รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ

.

          โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด ‘Human Error’ ขึ้นนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวบุคลากรเอง เช่น ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ อารมณ์ สุขภาพ ฯลฯ

.

          ปัจจัยภายนอก ที่ไม่ได้เกิดจากตัวบุคลากร ซึ่งมักจะเกิดจากนโยบายหรือการจัดการขององค์กร และรวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ทำงานอีกทั้งสภาพแวดล้อม ความพร้อมของเครื่องมือ ความผิดพลาดของเอกสารคู่มือหรือคำเตือนต่างๆ การสื่อสาร ฯลฯ

.

          ความกดดันเองก็เป็นปัจจัยอีกหมวดหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิด ‘Human Error’ ได้ทั้งความกดดันต่อจิตใจ เช่น ความรีบเร่ง ความอันตราย การทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน การกลัวความผิดพลาด ฯลฯ และความกดดันต่อร่างกาย เช่น ความเมื่อยล้า การเจ็บป่วย ความร้อน ความหิว ความไม่สะดวกสบายต่างๆ ฯลฯ

.

          ในทางกลับกัน ความกดดันที่อาจจะดูเหมือนจะส่งผลในทางลบ ในบางครั้งก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เกิดแรงผลักดันและความกระตือรือร้นให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของงาน ดังนั้นองค์กรควรปรับนโยบายและการจัดการให้เหมาะสมกับบุคลากรให้มากที่สุด

Human Error  วิธีจัดการ

          – วิธีจัดการกับ ‘Human Error’

          การจัดการกับ ‘Human Error’ มีอยู่มากมาย แต่หลักๆ แล้วผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจต้นตอของการเกิด ‘Human Error’ ที่กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้า และดำเนินการแก้ไขให้ตรงจุด

.

          อีกข้อที่จะช่วยลด ‘Human Error’ ได้ ก็คือการคัดเลือกบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับเนื้องานมากที่สุด รวมทั้งออกแบบสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมด้วย ทั้งวิธีการทำงาน ความสัมพันธ์ของบุคลากร มาตรฐานของอุปกรณ์ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างบุคลากร และการให้ข้อมูลในการทำงานที่มากเพียงพอ

.

          และอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาในยุคดิจิทัล คือการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างซอฟต์แวร์ที่จะช่วยควบคุมดูแลการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO อย่างเช่น ‘WOLF ISO’ ในกรณีที่อุตสาหกรรมของคุณดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO

.

          อีกข้อที่จะช่วยลด ‘Human Error’ ได้ ก็คือการคัดเลือกบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับเนื้องานมากที่สุด รวมทั้งออกแบบสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมด้วย ทั้งวิธีการทำงาน ความสัมพันธ์ของบุคลากร มาตรฐานของอุปกรณ์ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างบุคลากร และการให้ข้อมูลในการทำงานที่มากเพียงพอ

          ‘Human Error’ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากคน สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกธุรกิจ และเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่ต้องจัดการให้ได้ สุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญก็อยู่ที่ความเข้าใจคน เข้าใจสาเหตุของปัญหา ควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้องค์กรได้

ติดต่อ WOLF ผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการเอกสารระดับองค์กรมาตรฐาน ISO

เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรของคุณ​ ด้วยระบบจัดการเอกสารแบบ Paperless จากประสบการณ์ออกแบบระบบมากกว่า 200 องค์กรเราพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนแปลง ติดต่อเบอร์ 02-634-4409 หรือคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเรา

Related