ธุรกิจ SME จำเป็นแค่ไหนที่ต้องมีมาตรฐาน ISO ?

22 กันยายน 2022
ธุรกิจ SME จำเป็นแค่ไหนที่ต้องมีมาตรฐาน ISO

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ ธุรกิจ SME มีจำนวนมากสำหรับระบบเศรษฐกิจของบ้านเราที่กำลังเติบโตแต่ยังไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจที่ใหญ่กว่า หรือยังมีอุปสรรคการบุกตลาดต่างประเทศ ถ้ายังหวังให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเราต้องเสริมศักยภาพองค์กรอยู่ในระดับที่สากลยอมรับด้วยมาตรฐาน ISO เพื่อโอกาสเข้าตลาดใหม่ สร้างความมั่นคงของตลาดเก่า

ลองตั้งคำถามให้ธุรกิจของเราว่าพร้อมที่จะเติบโตกว่าที่เป็นตอนนี้รึยัง เพราะธุรกิจ sme หลายแห่งระบบทำงานยังหลวม ๆ เมื่อทำระบบจัดการเอกสาร iso เพื่อขอมาตรฐานสากลถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญขององค์กรที่จะช่วยให้ระบบงานแข็งแรงมากขึ้น พร้อมภาพลักษณ์ทางการตลาดที่นำพาโอกาสการแข่งขันในตลาดที่กว้างขึ้น มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง?

ทำไมธุรกิจ SME ต้องขอมาตรฐาน ISO โอกาสที่จะทำให้ธุรกิจ SME เติบโต!

เพิ่มโอกาสแข่งขันทางธุรกิจ SME กับธุรกิจที่ใหญ่กว่าด้วยมาตรฐาน ISO

โอกาสแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่กว่า

ข้อได้เปรียบของธุรกิจขนาดเล็กอยู่ที่การปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วกว่า ก็ที่เรามีมาตรฐาน ISO จะช่วยสร้างภาพลักษณะสินค้า ความเชื่อมั่นของลูกค้า ได้ในทันที อยู่ที่เราจะคว้าโอกาสนี้ให้เป็นจุดแข็งก่อนที่ธุรกิจขนาดใหญ่จะลงตลาดเมื่อไหร่

เปิดตลาดส่งออกต่างประเทศ

การที่เราจะเอาสินค้าไปขายต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะหาตลาดที่เราเข้าแข่งขันได้ยังมีอุปสรรคสำคัญอยู่ที่กฎหมายการนำเข้าของประเทศนั้น ๆ ด้วยใบเบิกทางแรกที่เราต้องมีสำหรับเข้าตลาดคือ มาตรฐาน iso ที่สากลยอมรับ จะช่วยการันตีคุณภาพสินค้า สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศที่อาจยังไม่มีใครรู้จักเราเท่าที่ควร

เข้าถึงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ระดับสากล

แน่นอนการที่เรามี ISO ทำให้ต้องควบคุมคุณภาพตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ การส่งสินค้า จนถึงความพึงพอใจของลูกค้า หรือ Supply Chain อยู่ในระดับสากลทำให้เราต้องเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐาน iso ที่จะเชื่อมเราสู่ระบบ Logistics นำพาสินค้าไปยังตลาดที่ต้องการ

มาตรฐาน-ISO-ช่วยให้ธุรกิจ-SME-เปิดโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ

แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่มีปัญหาในการวางระบบงานที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ การขอมาตรฐาน ISO ทำให้เราต้องปรับปรุงองค์กรตามข้อกำหนดที่ช่วยให้เราจัดการบริหารงาน ผลิตสินค้า การบริการเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริง สร้างภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับในตลาด กระตุ้นพนักงานทำตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดที่ทันสมัยสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ

ปกติแล้วแต่ละมาตรฐานของ ISO จะมีข้อกำหนดคล้าย ๆ กันแต่จะมีเป้าหมายที่ต่างกันขึ้นอยู่ที่ว่าธุรกิจของเราให้ความสำคัญในเรื่องใดอย่างเช่น ระบบคุณภาพ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น

ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจของลูกค้า

ISO มีการตรวจประเมินทุกปีทำให้เราสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์สินค้าให้กลายเป็นที่สนใจของตลาด สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยบริการอย่างเป็นระบบ

สร้างภาพลักษณ์ จัดการเอกสาร ISO ตามข้อกำหนดมาตรฐานให้ธุรกิจ SME

มาตรฐาน ISO ที่น่าสนใจสำหรับ SME

ปัจจุบันมาตรฐานสากลครอบคลุมธุรกิจทุกรูปแบบ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO แต่ประเภทมีหน้าที่แตกต่างกันไป ชื่อเรียกจะเริ่มด้วย ISO ตามด้วยเลขแยกชนิดของมาตรฐาน มาดูกันว่ามาตรฐานแบบไหนเหมาะกับธุรกิจของเรา

  • ISO 9000 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
  • ISO 14000 ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
  • ISO 17025 ระบบประเมินทางวิชาการ
  • ISO 18000 ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ISO 22000 ระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  • ISO 13485 ระบบจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์

ระบบจัดการเอกสาร iso สำหรับ SME

WOLF ISO for SMB เครื่องมือการดำเนินงานภายในองค์กรขนาดเล็กที่จะช่วยจัดการเอกสาร ISO แบบกระดาษให้กลายมาเป็นดิจิทัล ระบบการทำงานโดยมีจุดประสงค์ควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น การจัดเก็บ ค้นหา แก้ไข ส่งต่อ เป็นต้น จนถึงการติดตาม ตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาด

ติดต่อ WOLF ผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการเอกสารระดับองค์กรมาตรฐาน ISO

เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรของคุณ​ ด้วยระบบจัดการเอกสารแบบ Paperless จากประสบการณ์ออกแบบระบบมากกว่า 200 องค์กรเราพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนแปลง ติดต่อเบอร์ 02-634-4409 หรือคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเรา

Related