เจาะเหตุผล! ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับ ISO 27001

9 พฤศจิกายน 2023
องค์ประกอบการวาง ISO 27001 ให้องค์กร

ISO เป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก มีหลากหลายมาตรฐานให้เลือกรับรองคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการบริหาร มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ ซึ่งวันนี้ เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับ ISO 27001 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศของธุรกิจที่องค์กรยุคใหม่ควรให้ความสำคัญกัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 27001

เพราะในปัจจุบัน เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานทุกประเภท ทำให้มีผู้ไม่หวังดีจ้องจะหาช่องโหว่เข้ามาโจรกรรมข้อมูลและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ทุกเวลา มาตรฐานรักษาความปลอดภัยสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และในระดับสากลมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ได้รับความไว้วางใจในวงกว้าง ก็คือมาตรฐาน ISO 27001 นั่นเอง

มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการวางกฎระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาข้อมูล และการฝึกอบรมพนักงาน เป็นการวางมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้เกิดความชัดเจน ช่วยทำให้คุณเกิดความมั่นใจว่าระบบสารสนเทศในองค์กรจะสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ และข้อมูลทุกอย่างขององค์กรจะได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานและกู้คืนระบบได้อย่างทันท่วงที รวมถึงช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและลดผลกระทบที่อาจสร้างความเสียหายให้องค์กรได้ เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานหลักในหมวดระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเลยทีเดียว

ประโยชน์ของการใช้มาตรฐาน ISO 27001

แม้การวางมาตรฐาน ISO ทุกประเภทจะต้องใช้เงินลงทุนและใช้เวลาอยู่พอสมควร แต่มาตรฐาน ISO ในหมวดนี้ก็มีประโยชน์ต่อองค์กรมากมาย โดยสามารถสรุปประโยชน์หลัก ๆ ได้ 3 ประการด้วยกัน ดังนี้

ช่วยปกป้องข้อมูลสารสนเทศขององค์กร

ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สื่อสารกันในองค์กร ล้วนเป็นความลับทางธุรกิจทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการเงิน บัญชี ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลอื่น ๆ หากถูกโจรกรรมไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจ

ในการทำธุรกิจทุกประเภท ย่อมมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งหากบริหารจัดการข้อมูลผิดพลาด ก็อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อธุรกิจแบบมหาศาล การวางมาตรฐานความปลอดภัยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการป้องกันความเสียหาย และพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้ทุกเมื่ออีกด้วย 

สร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้า พนักงาน และพาร์ตเนอร์

สุดท้าย สิ่งที่จะทำให้ธุรกิจและองค์กรของคุณก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า พนักงาน และพาร์ตเนอร์ ก็คือความน่าเชื่อถือ ยิ่งองค์กรของคุณมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย เพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตและได้ร่วมงานกับบุคคลที่มีความสามารถในระยะยาว

องค์ประกอบในการวางมาตรฐาน ISO 27001 ให้องค์กร

สำหรับองค์กรที่สนใจอยากสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ คุณสามารถนำมาตรฐานนี้มาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพได้โดยอาศัยองค์ประกอบทั้งหมด 4 อย่างด้วยกัน ดังนี้

การจัดทำระบบ (Establish)

เป็นการเตรียมการและการวางระบบในเบื้องต้น เพื่อสร้างแผนการปกป้องข้อมูลสารสนเทศในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำไปปฏิบัติจริง (Implement)

เมื่อวางแผนปกป้องข้อมูลและจัดทำระบบเสร็จสิ้น ลำดับถัดมา คุณต้องนำแผนที่วางเอาไว้มาปฏิบัติงานจริง โดยทำตามข้อกำหนดที่มาตรฐานระบุเอาไว้ รวมทั้งบันทึกเอาไว้ว่าระหว่างการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง

การรักษามาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง (Maintain)

การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศก็เหมือนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ต้องมีการรักษามาตรฐานเอาไว้อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามเป็นปกติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด

การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น (Continual Improvement)

องค์ประกอบสุดท้ายคือการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการทบทวนระบบ หาจุดผิดพลาดและแก้ไข เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ข้อมูลและองค์กรได้อีกทางหนึ่ง

ความหมายของ ISO 27001

การเตรียมตัวก่อนตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 27001

ก่อนจะเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 27001 ผู้ประกอบการควรเตรียมตัวอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านการประเมิน โดยสามารถทำได้ง่าย ๆ กับ 4 วิธีเหล่านี้

  1. ทำความเข้าใจกับมาตรฐานให้ดี ทั้งความสำคัญ ข้อกำหนด เอกสารที่ใช้ และการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง
  2. เข้าใจระบบการทำงานและ Mission ขององค์กรว่ามีขอบเขตการทำงานแค่ไหน ขีดความสามารถขององค์กรเป็นอย่างไร และมีจุดอ่อนอะไรที่ต้องได้รับการปรับปรุงบ้าง
  3. กำหนดขอบเขตในการทำ ISO 27001 ว่าต้องการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับระบบใดขององค์กรบ้าง
  4. ประเมินว่าองค์กรยังขาดอะไรจึงจะผ่านการตรวจประเมิน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงจุด

เมื่อรู้แล้วว่า มาตรฐาน ISO 27001 คืออะไรและดีต่อองค์กรอย่างไรบ้าง หากกำลังมองหาระบบจัดการเอกสาร ISO ตัวช่วยจัดการเอกสารแบบ  Paperless เพื่อควบคุมการดำเนินงานเอกสารในระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความปลอดภัยให้ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร สามารถใช้บริการได้ที่ Wolf เราช่วยคุณจัดการเอกสารแบบครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานควบคู่กันไป มั่นใจในบริการด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ marketing@techconsbiz.com หรือ 02-634-4409

ติดต่อ WOLF ผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการเอกสารระดับองค์กรมาตรฐาน ISO

เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรของคุณ​ ด้วยระบบจัดการเอกสารแบบ Paperless จากประสบการณ์ออกแบบระบบมากกว่า 200 องค์กรเราพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนแปลง ติดต่อเบอร์ 02-634-4409 หรือคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเรา

Related