พี่รุ่นใหญ่! น้องไฟแรง! ต่าง Gen ยังไงให้เวิร์ค ในองค์กร 4.0

25 มกราคม 2021
ทำงานร่วมกันของคนต่าง gen

พี่รุ่นใหญ่! น้องไฟแรง! ต่าง Gen ยังไงให้เวิร์ค ในองค์กร 4.0

          ในยุค 4.0 แบบนี้ เรื่อง Generation หรือช่วงวัยที่ต่างกัน ถูกหยิบยกมาพูดถึง มาวิเคราะห์มากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นของการทำงาน เพราะทุกวันนี้หลายๆ องค์กรมีส่วนผสมของพนักงานหลาย Generation ที่มีความคิด ทัศนคติ ค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปจนทำให้บ่อยครั้ง อาจเป็นปัญหาในการทำงานขึ้นมาได้แต่ก็มีหลายๆ องค์กร ใช้ความแตกต่างนี้ให้เกิดผลดีขึ้นมาอย่างน่าสนใจ

          วันนี้ ‘WOLF’ ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีส่วนผสมของคนทำงานในหลายช่วงวัยขอหยิบแนวคิดพื้นฐานง่ายๆ ที่เรายึดใช้ และผู้นำองค์กรยุคใหม่สามารถเอาไปประยุกต์ได้มาแชร์ให้เห็นกันว่า เราสามารถดีลกับความแตกต่างของวัย ให้การทำงานลื่นไหลได้จริงๆ

          – เปิดใจ พร้อมรู้จักและเข้าใจความต่าง

.

          ก่อนจะจับทุก Gen หันหน้ามาทำงานด้วยกัน อันดับแรกที่สำคัญคือการต้องทำความรู้จักความแตกต่างเสียก่อนพนักงานทุกคนต้องเปิดใจแบบไร้อคติ รู้ว่าข้อดีและข้อเสียของ Gen ของตัวเองเป็นอย่างไรและเรียนรู้ Gen อื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน เช่น Gen Baby Boomer การทำงานจะต้องมีระบบ ระเบียบ แบบแผนเป๊ะๆ ไม่ยืดหยุ่นในขณะที่ Gen Z ชอบการทำงานที่ยืดหยุ่น พึ่งพาเทคโนโลยี มีอิสระ ไม่เน้นระบบระเบียบมากนักคาแร็คเตอร์ของทุก Gen จึงเป็นสิ่งที่ทั้งพนักงานและผู้บริหารควรรู้จักเพราะนี้คือสิ่งแรกที่สำคัญก่อนจะมูฟออนไปขั้นตอนต่อไปได้

          – สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน

.

          พื้นที่แลกเปลี่ยนนี้คือพื้นที่ที่ผู้บริการต้องเปิดโอกาสให้คนต่าง Gen ได้มาทำงานด้วยกันโดยชี้ให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงข้อดีของแต่ละ Gen ที่จะมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน ช่วยกันผลักดันให้ผลงานออกมาดี มีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้จะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะที่ต่างกันทำให้แต่ละคนมีความสามารถเพิ่มขึ้นด้วย Gen รุ่นพี่อาจะะได้ทักษะด้านเทคโนโลยีมากขึ้น Gen รุ่นน้องก็อาจจะได้แนวคิดที่เป็นระบบระเบียบในการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้จะพัฒนาทั้งตัวบุคลากร และทำให้ให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

          – อย่ามองว่าความต่างเป็นปัญหา

.

          ความแตกต่างไม่ใช้ปัญหาที่ต้องแก้ไขเพราะการพยายามเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นสิ่งที่เหมือนกันมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ แต่ควรมองว่าความแตกต่างเหล่านี้คือจิ๊กซอว์ที่ต่างกันไป ซึ่งผู้บริหารต้องทำให้จิ๊กซอว์แต่ละชิ้นอยู่ถูกที่ถูกทาง และแมทช์กับจิ๊กซอว์ส่วนอื่นอย่างพอดีและประกอบเป็นรูปภาพที่สวยงามและแข็งแรงทั้ง 360 องศา หากมองว่าความแตกต่างนั้นเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขมีแนวโน้มว่าบรรยาการในการบริหารและดำเนินงานจะเป็นอย่างไม่ Positiven ซึ่งจะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ แรงผลักดัน หรือบรรยาการของการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นได้ยาก

          – เคารพและเรียนรู้

.

          สุดท้ายแล้ว เมื่อทุกคน ทุก Gen ต้องหันหน้ามาทำงานด้วยกันสิ่งสำคัญที่ต้องยึดมั่นให้แข็งแรง คือการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะยึดโยงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรได้สามารถลดปัญหาในการทำงานลงได้และอีกสิ่งหนึ่งที่ควรรักษาไว้ คือการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จาก Gen ที่แตกต่างอยู่เสมอเพราะการเรียนรู้และพัฒนาจากความแตกต่าง สามารถทำได้ตลอดไป ไม่ได้มีเวลามาเป็นเครื่องจำกัด

          ถึงจะต่าง Generation กัน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะทำงานร่วมกันไม่ได้ ถ้าได้ลองรู้จักและเปิดใจ จะเห็นว่าทุกวัยมีข้อดี ถ้าผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ลองเริ่มมองมุมต่างๆ เหล่านี้รับรองว่าบรรยากาศในการทำงานจะแฮปปี้ และส่งผลดีต่อธุรกิจด้วย

www.wolfapprove.com

www.wolfiso.com

: (+66) 2 634 4409

✉️ : info@techconsbiz.com

Line@ : @techconsbiz

Related