ลักษณะของผู้นำที่ดี ในปี 2021 ต้องมีในโลกที่คาดเดาอะไรไม่ได้

1 มีนาคม 2021
คุณสมบัติที่ผู้นำต้องมี

ลักษณะของผู้นำที่ดีในปี 2021 ต้องมีในโลกที่คาดเดาอะไรไม่ได้

          ตั้งแต่ปี 2021 ได้มาเยือนโลกธุรกิจ ทุกคนต่างก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีหลายๆ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกฝ่ามือ รวมถึงค่านิยมหรือแนวโน้มของคุณลักษณะของผู้นำที่ดีขององค์กรทางธุรกิจ รวมไปถึงหัวหน้างานเองด้วย ก็จะมีความแตกต่างจากการเป็นผู้นำในช่วงเวลาที่ผ่านๆ มา

          แนวโน้มการเป็นผู้นำยุคใหม่ในโลก 2021 นี้ จะไม่ใช่ภาพจำของคนที่ดูมีอำนาจ น่าเกรงขาม คอยชี้นิ้วสั่งงาน เจ้าระเบียบอีกต่อไป

          แต่จะเป็นภาพใหม่ คือเป็นผู้นำที่คอยสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี ให้เอื้อกับการทำงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถดึงศักยภาพในการทำงานออกมาพร้อมกับมีความสุขไปด้วย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้ผลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

          วันนี้ WOLF เลยถือโอกาสมาแบ่งปัน 4 คาแรคเตอร์หลักๆ ของผู้นำในโลกปี 2021 กันครับ

ยอมรับเมื่อไม่รู้

          – ยอมรับเมื่อไม่รู้

.

          เมื่อสวมหัวโขนของการเป็นผู้นำ หลายๆ คนจึงมีทัศนคติว่าจำเป็นที่ต้องดูรอบรู้ไปซะทุกอย่างแต่ไม่ใช่สำหรับทุกวันนี้ วันที่ข้อมูลข่าวสารไหลมาจากหลายช่องทาง และมีการอัพเดทอยู่ทุกวินาทีผู้นำในยุคนี้จึงควรทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว ลดอีโก้ และพร้อมรับฟังข้อมูลความรู้ใหม่ๆ พร้อมจะยอมรับในความไม่รู้ของตัวเองและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีอันจะเอื้อต่อความเติบโดของตัวผู้นำเองและขององค์กรด้วย

มีความเห็นอกเห็นใจ

          – มีความเห็นอกเห็นใจ

.

          ยุคนี้เป็นยุคที่ใครๆ ก็พูดถึงคำว่า ‘Empathy’ หรือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งกลายมาเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติหลักของผู้นำในยุคนี้ ที่จะต้องพยายามเข้าอกเข้าใจเพื่อร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทุกคนที่ต้องทำงานด้วยเพื่อจะได้นำไปสู่การเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อเนื้องานมากขึ้นและยังสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตรในการทำงาน ลดช่องว่างของอำนาจ เพิ่มพื้นที่ของการพูดคุยแลกเปลี่ยน อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้นั่นเอง

พร้อมเสียสละ

          – พร้อมเสียสละ

.

          คุณลักษณะข้อนี้ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนเป็นผู้นำควรยึดถือและละทิ้งไม่ได้เพราะในการทำงานจริง ผู้นำไม่ควรมองว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่า และกดดันให้ความเสียสละนั้นเกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงอย่างเดียวผู้นำเองควรจะเป็นฝ่ายที่ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความเสียสละ เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดเอาเป็นแบบอย่างซึ่งจะส่งผลดีกับประสิทธิภาพของงานในระยะยาวด้วย

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง

          – กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง

.

          ในยุคที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วการที่จะมัวลังเล กลัวจะลงมือทำ หรือไม่กลัวตัดสินใจดูจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้นำยุคใหม่ตกม้าตายได้ไม่ยากสิ่งที่ควรมีในตัวของคนที่จะเป็นผู้นำในยุคนี้ คือมีความกล้าอยู่ในตัว ทั้งกล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และกล้าเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่อยู่เสมอเพราะความกล้าเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้องค์กรย่ำอยู่กับที่แต่จะพาให้องค์กร มีแนวโน้มไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา

          ความท้าทายของโลกธุรกิจทุกวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วดังนั้น คนที่จะก้าวมาเป็นผู้นำองค์กรทางธุรกิจ จะต้องเป็นคนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกคนในองค์กรเดินไปด้วยกัน และปรสบความสำเร็จร่วมกันให้ได้

ติดต่อ WOLF ผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการเอกสารระดับองค์กรมาตรฐาน ISO

เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรของคุณ​ ด้วยระบบจัดการเอกสารแบบ Paperless จากประสบการณ์ออกแบบระบบมากกว่า 200 องค์กรเราพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนแปลง ติดต่อเบอร์ 02-634-4409 หรือคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเรา

Related