หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร เข้าสู่ยุค Digital Transformation WOLF ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านระบบการ บริหารงานแบบ Workflow และ Paperless เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรด้วย
WOLF by Techcons Biz

WOLF เปลี่ยนระบบเอกสารภายในองค์กรของคุณ
ให้เป็น PAPERLESS อย่างมีประสิทธิภาพ

PURCHASING

product management

quality management

finance

อยากรู้ไหมว่าระบบ PAPERLESS ของ WOLF
ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ ?

Paper Relate

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่อเดือน% ที่คาดว่าจะลดลง ( 0-100 )ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
1.Paper (ค่าซื้อกระดาษในเดือน)
2.Printed Form (ค่าพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ)
3.Toner (ค่าหมึก)
4.ค่าถ่ายเอกสาร

Distribution

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่อเดือน% ที่คาดว่าจะลดลง ( 0-100 )ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
5.ค่าจัดส่งเอกสาร

Storage

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่อเดือน% ที่คาดว่าจะลดลง ( 0-100 )ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
6.ค่าจัดเก็บเอกสาร

Disposal

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่อเดือน% ที่คาดว่าจะลดลง ( 0-100 )ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
7.ค่าใช้จ่ายในการทำลายเอกสาร

Employee Cost

8.เวลาของพนักงานในการจัดทำเอกสาร และ ค้นหาเอกสาร
8.1.เงินเดือนและสวัสดิการเฉลี่ย ของพนักงาน 1 คน
8.2.จำนวนพนักงานค่าใช้จ่ายต่อเดือน% ที่คาดว่าจะลดลง ( 0-100 )ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
8.3.เปอร์เซ็นต์เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย ของพนักงาน 1 คน

SUMMARY COST-SAVING BENEFIT

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ต่อ เดือน

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ต่อ ปี

จำนวนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ต่อคนต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ต่อคนต่อปี

Other Benefitเพิ่มความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า ความรวดเร็วในการตรวจสอบกระบวนการ ร้องขอจากลูกค้าเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ทางธุรกิจ การทำใบเสนอราคา และออกใบคำสั่งซื้อ ให้กับ Supplier ได้ในทันทีลดความเสี่ยงในการ ดำเนินการผิดพลาด และการทุจริต ระบบมาตรฐานสามารถ ตรวจสอบได้ (Audit)ลดความเสี่ยงใน สถานการณ์ ฉุกเฉิน เช่น ต้อง Work from Home ในช่วงการแพร่ระบาด ของไวรัส Covid-19

Our’s

WOLF ซอฟต์แวร์สัญชาติไทย โดยบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด
เราเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบบริหารงานแบบ (Workflow) ด้านเอกสารในองค์กรแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากการให้บริการแบบซอฟต์แวร์สั่งทำมาเป็นระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป อย่าง WOLF Approve และ WOLF ISO จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าระดับองค์กรชั้นนำจำนวนมาก

Our’s

WOLF ซอฟต์แวร์สัญชาติไทย โดยบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัดเราเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบบริหารงานแบบ (Workflow) ด้านเอกสารในองค์กรแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากการใบริการแบบซอฟต์แวร์สั่งทำมาเป็นระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป อย่าง WOLF Approve และ WOLF ISO จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าระดับยองค์กรชั้นนำจำนวนมาก

Product & Service

ซอฟต์แวร์อนุมัติเอกสารออนไลน์ และการจัดการเอกสาร ออนไลน์ ในรูปแบบของ Paperless ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย แม้ไม่มีทักษะทางด้านไอที

ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO เพื่อควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless)

Clients

เรื่อง Kanokthip    ภาพ Kanokthip
เรื่อง Kanokthip    ภาพ Kanokthip
เรื่อง Kanokthip    ภาพ Kanokthip
ซอฟต์แวร์ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์

เปลี่ยนมาใช้ ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ให้งานเอกสารเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับองค์กรของคุณ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาในอนาคต WOLF Approve ถูกพัฒนามาจากระบบ Business Process Management หรือระบบการจัดการเอกสารสำหรับองค์กร มาอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ คืออะไร? และ ข้อดีของ ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ ประโยชน์ของการใช้งานระบบ WOLF Approve ตัวอย่างวิธีการใช้งานระบบ WOLF Approve ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ คืออะไร? ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ เป็นเพียงหนึ่งขั้นตอนของการจัดการงานเอกสาร ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากการอนุมัติงานในรูปแบบของกระดาษ แต่สำหรับ WOLF Approve เรียกได้ว่าเป็น ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ และการจัดการเอกสาร ในรูปแบบของPaperless รวมทั้งมีระบบ Workflow ที่คลอบคลุมการทำงานที่ต้องใช้เอกสารเป็นหลัก ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานด้านเอกสารทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารของฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายขาย เป็น […]

Business-Workflow-Process

แต่ละองค์กรต่างมี Process การทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่ในขณะเดียวกันบางองค์กรยังพบกับปัญหายุ่งยากในการดำเนินงาน หรือยังขาดประสิทธิภาพของงานเท่าที่ควรจะเป็น นั่นก็เพราะว่าเกิดจาก การทำงานที่ผิดพลาดไปจาก Process ที่กำหนดไว้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรจึงควรมี Workflow ที่ดี เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งองค์กร ทำความเข้าใจ Workflow คืออะไร? ความสำคัญของ Business Process ภายในองค์กร ตัวอย่างของ Workflow ที่ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เรามาเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนว่า“Workflow” คืออะไร?  Workflow คือการที่คุณเริ่มกระทำ (action) อะไรบางอย่าง ที่ทำไปตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ หรือการวางแผนแนวคิด เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง เมื่อคุณสร้างแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน คุณก็จะสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบตามที่กำหนดไว้ได้ตามขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าสิ่งที่คุณกำลังจะทำยังไม่มี Action ใดใด นั่นหมายความว่ายังไม่มี Workflow เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้ง “Workflow” ก็มีความหมายคล้ายกับ “กระบวนการ” (Process) ต่างกันที่ “Workflow” […]

3 คุณประโยชน์จาก WOLF Approve

หลายองค์กรกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ถึงเวลาที่ตัวคุณเองต้องพร้อมปรับตัว

วันนี้พี่ WOLF จะมาบอกเคล็ดลับการเปลี่ยนวิธีทำงานแบบ New Normal ที่ได้ประสิทธิภาพ

Subscribe for Newsletter

Contact Form

    Contact Information