หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร เข้าสู่ยุค Digital Transformation WOLF ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านระบบการ บริหารงานแบบ Workflow และ Paperless เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรด้วย
WOLF by Techcons Biz

WOLF เปลี่ยนระบบเอกสารภายในองค์กรของคุณ
ให้เป็น PAPERLESS อย่างมีประสิทธิภาพ

PURCHASING

product management

quality management

finance

อยากรู้ไหมว่าระบบ PAPERLESS ของ WOLF
ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ ?

Title

Paper Relate

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่อเดือน% ที่คาดว่าจะลดลง ( 0-100 )ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
1.Paper (ค่าซื้อกระดาษในเดือน)
2.Printed Form (ค่าพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ)
3.Toner (ค่าหมึก)
4.ค่าถ่ายเอกสาร

Distribution

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่อเดือน% ที่คาดว่าจะลดลง ( 0-100 )ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
5.ค่าจัดส่งเอกสาร

Storage

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่อเดือน% ที่คาดว่าจะลดลง ( 0-100 )ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
6.ค่าจัดเก็บเอกสาร

Disposal

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่อเดือน% ที่คาดว่าจะลดลง ( 0-100 )ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
7.ค่าใช้จ่ายในการทำลายเอกสาร

Employee Cost

8.เวลาของพนักงานในการจัดทำเอกสาร และ ค้นหาเอกสาร
8.1.เงินเดือนและสวัสดิการเฉลี่ย ของพนักงาน 1 คน
8.2.จำนวนพนักงานค่าใช้จ่ายต่อเดือน% ที่คาดว่าจะลดลง ( 0-100 )ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
8.3.เปอร์เซ็นต์เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย ของพนักงาน 1 คน

SUMMARY COST-SAVING BENEFIT

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ต่อ เดือน

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ต่อ ปี

จำนวนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ต่อคนต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ต่อคนต่อปี

Other Benefitเพิ่มความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า ความรวดเร็วในการตรวจสอบกระบวนการ ร้องขอจากลูกค้าเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ทางธุรกิจ การทำใบเสนอราคา และออกใบคำสั่งซื้อ ให้กับ Supplier ได้ในทันทีลดความเสี่ยงในการ ดำเนินการผิดพลาด และการทุจริต ระบบมาตรฐานสามารถ ตรวจสอบได้ (Audit)ลดความเสี่ยงใน สถานการณ์ ฉุกเฉิน เช่น ต้อง Work from Home ในช่วงการแพร่ระบาด ของไวรัส Covid-19

Our’s

WOLF ซอฟต์แวร์สัญชาติไทย โดยบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด
เราเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบบริหารงานแบบ (Workflow) ด้านเอกสารในองค์กรแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากการให้บริการแบบซอฟต์แวร์สั่งทำมาเป็นระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป อย่าง WOLF Approve และ WOLF ISO จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าระดับองค์กรชั้นนำจำนวนมาก

Our’s

WOLF ซอฟต์แวร์สัญชาติไทย โดยบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัดเราเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบบริหารงานแบบ (Workflow) ด้านเอกสารในองค์กรแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากการใบริการแบบซอฟต์แวร์สั่งทำมาเป็นระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป อย่าง WOLF Approve และ WOLF ISO จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าระดับยองค์กรชั้นนำจำนวนมาก

Product & Service

ซอฟต์แวร์อนุมัติเอกสารออนไลน์ และการจัดการเอกสาร ออนไลน์ ในรูปแบบของ Paperless ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย แม้ไม่มีทักษะทางด้านไอที

ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO เพื่อควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless)

Clients

เรื่อง Kanokthip    ภาพ Kanokthip
เรื่อง Kanokthip    ภาพ Kanokthip
เรื่อง Kanokthip    ภาพ Kanokthip
ซอฟต์แวร์ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์

เปลี่ยนมาใช้ ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ เพื่อลดขั้นตอน […]

Business-Workflow-Process

แต่ละองค์กรต่างมี Workflow การทำงานที่แตกต่างกันออกไป แ […]

3 คุณประโยชน์จาก WOLF Approve

หลายองค์กรกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ถึงเวลาที่ตัวคุณเองต้องพร้อมปรับตัว

วันนี้พี่ WOLF จะมาบอกเคล็ดลับการเปลี่ยนวิธีทำงานแบบ New Normal ที่ได้ประสิทธิภาพ

Subscribe for Newsletter

Contact Form

    Contact Information