หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร เข้าสู่ยุค Digital Transformation WOLF ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านระบบการ บริหารงานแบบ Workflow และ Paperless เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรด้วย
WOLF by Techcons Biz

WOLF เปลี่ยนระบบเอกสารภายในองค์กรของคุณ
ให้เป็น PAPERLESS อย่างมีประสิทธิภาพ

PURCHASING

product management

quality management

finance

อยากรู้ไหมว่าระบบ PAPERLESS ของ WOLF
ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ ?

Title

Paper Relate

Example of current expensesCost per monthExpected percentage reduction (0-100)Cost savings
1.Paper (the cost of paper per month)
2.Printed Form (various forms printing)
3.Toner (ink cost)
4.Photocopying fee

Distribution

Example of current expensesCost per month% Expected percentage reduction (0-100)Cost savings
5.Document delivery fee

Storage

Example of current expensesCost per month% Expected percentage reduction (0-100)Cost savings
6.Document storage fee

Disposal

Example of current expensesCost per month% Expected percentage reduction (0-100)Cost savings
7.Wages for shredding documents

Employee Cost

8.Document preparation and search from employees
8.1.Average salary and benefits of one employee
8.2.Number of employeesCost per month% Expected percentage reduction (0-100)Cost savings
8.3.Average percent of time spent for one employee

Summary cost-saving benefit

Cost savings per month

Cost savings per year

Number of employees

Cost savings per person/month

Cost savings per person/ year

Other Benefit



Increase customer satisfaction and quickly review the customer request process



Increase business competition opportunities, create quotations, and issue purchase orders for suppliers immediately



Reduce the risk of mistakes and corruption by having a standard system that can be audited



Reduce the risk n emergency situations such as work from home during the Covid-19 outbreak

Our’s

WOLF ซอฟต์แวร์สัญชาติไทย โดยบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัดเราเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบบริหารงานแบบ (Workflow) ด้านเอกสารในองค์กรแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากการให้บริการแบบซอฟต์แวร์สั่งทำมาเป็นระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป อย่าง WOLF Approve และ WOLF ISO จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าระดับยองค์กรชั้นนำจำนวนมาก

Product & Service

ซอฟต์แวร์อนุมัติเอกสารออนไลน์ และการจัดการเอกสาร ออนไลน์ ในรูปแบบของ Paperless ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย แม้ไม่มีทักษะทางด้านไอที

ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO เพื่อควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless)

Clients

Business-Workflow-Process

การมี Workflow ที่ดี ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นทั้งองค์กร

แต่ละองค์กรต่างมี Workflow การทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่ในขณะเดียวกันบางองค์กรยังพบกับปัญหายุ่งยากในการดำเนินงาน หรือยังขาดประสิทธิภาพของงานเท่าที่ควรจะเป็น นั่นก็เพราะว่าเกิดจาก การทำงานที่ผิดพลาดไปจาก Process Workflow ที่กำหนดไว้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรจึงควรมี Business Workflow ที่ดี เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งองค์กร ทำความเข้าใจ Workflow คืออะไร? ความสำคัญของ Business Workflow ภายในองค์กร ตัวอย่างของ Process  Workflow เรามาเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนว่า“Workflow” คืออะไร?  Workflow คือการที่คุณเริ่มกระทำ (action) อะไรบางอย่าง ที่ทำไปตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ หรือการวางแผนแนวคิด เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง เมื่อคุณสร้างแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน คุณก็จะสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบตามที่กำหนดไว้ ถ้าสิ่งที่คุณกำลังจะทำยังไม่มี Action ใดใด นั่นหมายความว่ายังไม่มี...

Read More
เรื่อง Kanokthip    ภาพ Kanokthip
เรื่อง Kanokthip    ภาพ Kanokthip
เรื่อง Kanokthip    ภาพ Kanokthip
The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Subscribe for Newsletter

Contact Form





    Contact Information