การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับ

29 มิถุนายน 2023
มาตรฐาน ISO 9001 มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร

ต้องยอมรับว่า ในยุคปัจจุบัน ระบบการจัดการคุณภาพธุรกิจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลต่อความพึงพอใจของคู่ค้าและผู้บริโภค ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลยังจะเป็นเครื่องการันตีและช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพต่อการทำงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรอีกด้วย ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงมาตรฐาน ISO 9001 ว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจของคุณบ้าง 

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 คืออะไร?

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่ได้การยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการจัดการคุณภาพในองค์กร (Quality Management System หรือ QMS) ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจทุกขนาด โดยการรับรอง ISO 9001 มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อธุรกิจ โดยจะเน้นในเรื่องของคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งกว่าจะได้รับการรับรองในมาตรฐานนี้ องค์กรจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอิสระจากบุคคลที่สามมาตามข้อกำหนดอย่างครอบคลุม 

โดยการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ถือว่ามีความสำคัญต่อการทำธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงระบบการจัดการผ่านการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการต่าง ๆ จะได้รับการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานต่าง ๆ เอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อยืนยันว่าบุคลากรในองค์กรจะรู้หน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งยังจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจนมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีการจดบันทึกข้อมูล ควบคู่ไปกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ เพื่อนำไปใช้แก้ไขข้อผิดพลาด และพัฒนาเป็นแนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแบบเดิมซ้ำ ๆ  

ธุรกิจผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จะได้ประโยชน์อย่างไร?

ในส่วนของประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับหลังจากผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จะสามารถแบ่งออกไปเป็นสองส่วน คือประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร และประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร โดยสามารถสรุปได้ง่าย ๆ ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

  • มีการปรับปรุงการบริหารทั้งเชิงกลยุทธ์และภาคปฏิบัติ ทำให้ช่วยลดทอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดด้านการจัดการได้เป็นอย่างดี 
  • รับมือกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้อย่างมั่นใจ
  • รับประกันประสิทธิภาพด้านกระบวนการทำงาน การจัดการเอกสาร ตลอดจนการผลิตและควบคุมคุณภาพ อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานอยู่เสมอ
  • สามารถนำไปพัฒนาและจัดการด้านองค์ความรู้ภายในองค์กรได้ดี ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาระบบเอกสารและข้อมูล ให้นำมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ
  • ช่วยลดต้นทุนจากการทำงาน ที่วัดผลได้ทั้งประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานขององค์กร
  • มีโครงสร้างมาตรฐานที่สามารถบูรณาการ (Integrate) ร่วมกับมาตรฐานสากลฉบับอื่นได้

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

  • ช่วยยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในสินค้าและบริการ จนกลายเป็นลูกค้าประจำในที่สุด  
  • ช่วยทำให้องค์กรกลายเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล 
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรในตลาด ที่มีการพัฒนาศักยภาพการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

บริการระบบเอกสารที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 สำคัญอย่างไร?

ถึงแม้ว่าธุรกิจจะผ่านมาตรฐาน ISO 9001 และได้รับประโยชน์จากการรับรองไปแล้ว แต่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวอยู่เหนือมาตรฐานก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และการทำงานที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งการนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยเสริมกับระบบ ISO 9001 ให้ทำงานได้อย่างราบรื่นก็จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในที่สุด   

ระบบจัดการเอกสาร (DMS) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยรักษามาตรฐานของข้อกำหนด ISO 9001 ที่ระบุให้ธุรกิจต้องสร้างและบำรุงรักษาระบบการจัดการคุณภาพเอกสารอยู่เสมอ โดยควบรวมมาตั้งแต่ขั้นตอนการทำงาน การบันทึก ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 

ทำให้ในปัจจุบันมีบริการติดตั้งซอฟต์แวร์เอกสารมากมายที่รองรับกับมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อให้องค์กรได้เดินหน้า สู่การพัฒนาระบบจัดการและควบคุมเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังมาพร้อมกับความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดความมั่นใจว่าเอกสารดิจิทัลทุกไฟล์ ทุกประเภท จะถูกควบคุมไว้อย่างดีและรัดกุม สามารถดำเนินงานเอกสารได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้าและสูญหาย ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลได้ง่าย ๆ เพียงใช้บริการติดตั้งระบบจัดการเอกสาร ตามมาตรฐาน ISO 9001-29110 ในราคาที่เหมาะสมต่อองค์กรจาก WOLF ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สัญชาติไทยที่มีบริการพร้อมสนับสนุนระบบบริหารงานแบบ Digital Workflow ที่ผ่านมาตรฐาน ISO มากมาย สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ marketing@techconsbiz.com หรือ 02-634-4409

ติดต่อ WOLF ผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการเอกสารระดับองค์กรมาตรฐาน ISO

เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรของคุณ​ ด้วยระบบจัดการเอกสารแบบ Paperless จากประสบการณ์ออกแบบระบบมากกว่า 200 องค์กรเราพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนแปลง ติดต่อเบอร์ 02-634-4409 หรือคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเรา

Related