ABOUT WOLF

WOLF HISTORY

ปี 2011 : ก่อตั้ง บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

          “คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์” ได้ก่อตั้ง บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด โดยเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรในการออกแบบ และพัฒนาระบบงานที่เรียกว่า Business Process Management ตามความต้องการ (requirement) ของลูกค้า บนพื้นฐานของเทคโนโลยี Paperless หรือ Electronic Workflow 
          ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ได้ก่อตั้งมา บริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์กรชั้นนำในประเทศ จำนวนมาก รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เทคโนโลยีชั้นนำ อย่าง Microsoft ให้เป็น partner ในระดับ Silver 
          ถึงแม้บริษัทจะประสบความสำเร็จในการให้บริการพัฒนาระบบแบบ customization แต่ บริษัทก็ยังได้คิดคันและพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างระบบการดำเนินการในลักษณะ paperless เองได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าจำนวนมากได้ภายใต้ แบรนด์ใหม่ชื่อ WOLF by TechCons Biz

ปี 2019 : Launch WOLF Approve

           จากความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรได้มากขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2019 บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ตัวแรกที่ชื่อว่า WOLF Approve
          WOLF Approve คือระบบอนุมัติเอกสาร และการจัดการเอกสารออนไลน์ สามารถสร้างแบบฟอร์ม  (e-Form) ให้สอดคล้องกับการใช้งานขององค์กรนั้นๆ ซึ่ง WOLF Approve ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ใน เรื่องของความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเบราเซอร์ และแอปพลิเคชัน
          ซึ่งหลังจากการเปิดตัว WOLF Approve ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีลูกค้าองค์กรเข้า มาใช้บริการ WOLF Approve จำนวนมากกว่า 40 รายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี และยังได้ได้รับการติดต่อจากลูกค้าจำนวนมากมาตลอดเวลา

ปี 2020 : Launch WOLF ISO

          ระหว่างที่ WOLF Approve กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี บริษัทก็ยังได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถต่อยอดจาก WOLF Approve เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้าองค์กรระดับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานนั่นก็คือ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานมาตรฐาน ISO ในเดือนพฤศจิกายน 2020 WOLF ISO เป็นการนำพื้นฐานและนำไอเดียของ WOLF Approve มาต่อยอด เพื่อให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมโรงงาน หรือ หน่วยงานที่ได้รับ ISO ต่างๆ ที่ต้องมีระบบจัดการเอกสารตามมาตรฐานสากลอย่าง ISO

ปี 2021 : ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO29110

            การที่ระบบซอฟต์แวร์ของ WOLF ได้รับการติดตั้งและใช้งานโดยองค์กรชั้นนำ เช่น ธนาคาร หรือ บริษัทขนาดใหญ่ ย่อมต้องผ่านมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยระดับสูง บริษัทจึงดำเนินการขึ้นทะเบียน ISO29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการพัฒนา Software
             ในเดือนมิถุนายน ปี 2021 WOLF ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO29110 เป็นการรับรองว่า ระบบซอฟต์แวร์ของ WOLF by TechCons Biz นั้นมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง และมีกระบวนการใน การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบ ทั้งในกระบวนการด้านการบริหารโครงการ และกระบวนการด้านการสร้าง ซอฟต์แวร์

WOLF MISSION

              ในยุคที่ทุกองค์กรเริ่มปรับตัวเข้าสู่ Digital Transformation เราเองก็ต้องปรับตัวให้เร็ว และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาด สิ่งสำคัญที่สุด   “WOLF จะต้องขึ้นเป็นผู้นำ ที่เชี่ยวชาญเรื่อง Workflow และ Paperless” พร้อมทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศไทย และไปได้ไกลถึงทั่วโลก

vision

“เราเองต้องวิ่งให้เร็วกว่าลูกค้า และความต้องการของตลาด
เราพยายามนำเทคโนโลยีอย่าง AI หรือ Machine Learning System เข้ามาพัฒนาระบบ
เพื่อก้าวเข้าสู่ Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์
ผู้ก่อตั้ง บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด 

vision

“เราเองต้องวิ่งให้เร็วกว่าลูกค้า และความต้องการของตลาด
เราพยายามนำเทคโนโลยีอย่าง AI หรือ Machine Learning System เข้ามาพัฒนาระบบ
เพื่อก้าวเข้าสู่ Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์
ผู้ก่อตั้ง บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด 

Experience
10+ years

ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกระบวนการทำงานในรูปแบบของ Paperless และที่ปรึกษาแบบครบวงจรในการออกแบบ และพัฒนาระบบงาน Business Process Management

Project
100+ projects

ให้คำปรึกษา บริการ และพัฒนาระบบภายในองค์กรกว่า 100 โครงการ แก่บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

Client
100+ clients

     ได้รับการยอมรับ และความไว้วางใจจากลูกค้าระดับองค์กรกว่า 100 องค์กร ในการใช้บริการ

PARTNER & Certificate

Microsoft Corporation

เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก
ที่ให้บริการโซลูชั่นบน Cloud-based และ On-premise

Contact Form

    Contact Information