ทำความรู้จัก ISO 9001 ระบบมาตรฐานยอดฮิต สำคัญกับธุรกิจอย่างไร?

   อย่างที่เราเคยพูดคุยกันไป เรื่องระบบมาตรฐาน ISO ว่ามันคืออะไร มีประโยชน์ยังไง และยกตัวอย่างคร่าวๆ ไปว่าแต่ละประเภทเป็นยังไงบ้าง

   วันนี้เราลองขยับมาคุยเรื่องระบบมาตรฐาน ISO ให้ลึกขึ้นอีกนิด ด้วยชื่อระบบมาตรฐาน ISO ที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือ ‘มาตรฐาน ISO 9001’ นั่นเอง

ISO 9001 คืออะไร

   - ISO 9001 คืออะไร

   ถ้าจะเริ่มเกริ่นถึงนิยามของ ‘ISO 9001’ ก็คงจะอธิบายให้รู้จักแบบง่ายๆ ได้ว่า ‘ISO 9001’ ก็คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System : QMS) เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ที่จะชี้วัดได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

   ‘ISO 9001’ เปรียบเสมือนเป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจที่ต้องมุ่งเน้นให้ผู้บริโภค ได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการ

   เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วทั้งโลกต่างยอมรับและให้ความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวกำกับ ดูแลในหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการผลิต การพัฒนาการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต และอีกมากมาย

   ในการที่องค์กรธุรกิจสักองค์กร จะได้การรับรองมาตรฐาน ‘ISO 9001’ นั้น จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบมากมายหลายขั้นตอนอย่างละเอียด ‘ISO 9001’ จึงเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพขององค์กรธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นที่ยอมรับไปในระดับโลกด้วย

   และไม่ว่าคุณกำลังดำเนินธุรกิจใด คุณก็สามารถใช้ระบบการจัดการคุณภาพนี้ มาตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการทำงานได้อยู่ตลอด เพื่อเฝ้าดูและพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆ

ISO 9001 กับความสำคัญทางธุรกิจ

   - ISO 9001 กับความสำคัญทางธุรกิจ

   ‘ISO 9001’ เป็นเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรธุรกิจของคุณได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล ทั้งในแง่ของการทัดเทียมกับองค์กรธุรกิจอื่นๆ และในแง่ของการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าด้วย

   ในแง่ของการดำเนินงานภายใน ‘ISO 9001’ ยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ประหยัดงบประมาณ ประหยัดทรัพยากรในหลายด้าน ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานได้ ส่งผลให้สินค้าหรือบริการของเรามีคุณภาพที่สม่ำเสมอ และยังรวมไปถึงการทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการควบคุมมาตรฐานนี้ ซึ่งผลดีในระยะยาวที่ตามมาก็คือผลลัพธ์ของงานที่ได้ก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   ดังนั้น แทบทุกองค์กรทางธุรกิจในปัจจุบันและรวมถึงในอนาคต จึงมุ่งเน้นให้องค์กรของตัวเองก้าวไปสู่การใช้งาน ‘ISO 9001’ ที่เรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติเบสิก เพื่อสร้างพื้นฐานในการแข่งขันให้ตัวเอง และนำพาองค์กรบรรลุสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น

   และในยุค 4.0 อย่างทุกวันนี้ ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า ‘ระบบจัดการเอกสาร ISO’ ถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวช่วยสำคัญที่หลายๆ องค์กรชั้นนำ นิยมติดตั้งในองค์กรเพื่อช่วยดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO เป็นการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ และยังถือเป็นการยกระดับธุรกิจให้ทัดเทียมสากลได้อีกทางหนึ่งด้วย