‘5 Facts about COVID-19 รู้จักและเข้าใจแบบใจเย็น ไม่จำเป็นต้อง Panic’

20 มกราคม 2021
5 ข้อเท็จจริงของโควิด19 รู้จัก เข้าใจไม่จำเป็นต้องแพนิค

‘5 Facts about COVID-19 รู้จักและเข้าใจแบบใจเย็น ไม่จำเป็นต้อง Panic’

          COVID-19 ทวีความตื่นตระหนกไปในวงกว้างขึ้นทันทีเมื่อเริ่มมีดารา นักแสดง และคนมีชื่อเสียง ออกมาประกาศว่าติดเชื้อ COVID-19 จนทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ ต่างวิตกกังวล และส่งผลไปถึงความตื่นตระหนกของประชาชนในวงกว้าง

          บวกกับการรับสื่อจากหลายช่องทางในปัจจุบันนี้ ที่ขาดการคัดกรองข้อเท็จจริงทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้ง่ายก่อนจะรับมือกับสุขภาพกายได้ ก็ส่งผลเสียกับสภาพจิตใจไปก่อนแล้ว

          ด้วยความปรารถนาดีจาก ‘WOLF’ เราขออนุญาตพาทุกคนไปรู้จักและเข้าใจ COVID-19 เพิ่มเติมด้วย 5 ข้อจากแพทย์ผู้เชียวชาญด้านไวรัสวิทยา

เดินสวนกัน ไม่ทำให้ติดโรค

          1. เดินสวนกัน ไม่ทำให้ติดโรค

.

          การเดินสวนกันปกติในชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่มีการไอหรือจามออกมามีโอกาสในการติดโรคน้อยมากๆ เพราะโรคนี้ติดต่อโดยฝอยละอองจากการไอหรือจาม หากเราจำเป็นต้องมีการพูดคุยกับคนอื่นทางหนึ่งที่จะป้องกันตัวเราเองได้ง่ายๆ คือการรักษาระยะห่างประมาณ 2 เมตรกับคู่สนทนาเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค

การสัมผัสสิ่งของที่ส่งมาจากต่างประเทศ ไม่ทำให้ติดโรค

          2. การสัมผัสสิ่งของที่ส่งมาจากต่างประเทศ ไม่ทำให้ติดโรค

.

          หากเราได้มีการสั่งซื้อสินค้าหรือรับพัสดุจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มเสี่ยงแล้วจำเป็นต้องมีการหยิบจับหรือสัมผัส โดยทั่วไปจะไม่ทำให้ติดโรคแต่ทางที่ดี เราควรหมั่นล้างมือให้สอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนที่จะสัมผัสใบหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนี้ เราควรปฏิบัติควบคู่ไปกับการหมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆ ก็จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้

ปัจจุบันมีการคิดค้นยาและวัคซีนสำหรับต้านและป้องกัน COVID-19

          3. ปัจจุบันมีการคิดค้นยาและวัคซีนสำหรับต้านและป้องกัน COVID-19

.

          ในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานทางการแพทย์ทั่วโลกได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และมีข้อมูลออกมาแล้วว่าจะมียาที่ใช้ต้านไวรัส COVID-19 หรือลดการติดเชื้อของไวรัส COVID-19 ได้ ในส่วนของวัคซีนที่ใช้ป้องกันไวรัส จะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโดยการร่วมมือกันของหน่วยงานทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโรคได้เท่ากัน

          4. ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโรคได้เท่ากัน

.

          เนื่องจาก COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ คนเราจึงยังไม่มีภูมิต้านทางต่อโรคนี้ ดังนั้น ทุกคนจึงมีโอากาสที่จะติดโรคนี้เท่าๆ กันไม่ว่าจะเป็นคนที่แข็งแรงหรือไม่ ช่วงอายุเท่าไหร่ แต่ที่แตกต่างกันคือความรุนแรงของโรคคนที่ร่างกายแข็งแรงและคนที่มีอายุน้อย ก็จะมีความรุนแรงของโรคน้อยกว่า

COVID-19 ทนอากาศเมืองไทยไม่ได้

          5. COVID-19 ทนอากาศเมืองไทยไม่ได้

.

          โดยทั่วไปแล้วไวรัสจะทนความร้อนได้ไม่ดีไวรัสจะตายได้ง่ายในสภาพอากาศร้อน มากกว่าสภาพอากาศชื้นหรือเย็นจึงสามารถพูดได้ว่า โรคที่ติดต่อทางทางเดินหายใจจะพบได้น้อยในฤดูร้อนของไทยแต่จะพบได้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนที่อากาศเย็นลงและมีความชื้น

         ทุกวันนี้ สิ่งที่น่ากลัวไปกว่าเชื้อโรค คือการเสพข่าวสารที่ส้รางความตื่นกลัวไร้ซึ่งจรรยาบรรณและข้อเท็จจริงยิ่งในสภาวะโรคระบาดแบบนี้ ทุกคนมักจะได้รับข่าวที่มีเนื้อหาด้านลบจึงทำให้รู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวเกินความเป็นจริงอาจทำให้ขาดสติในการรับมือ ป้องกัน และดูแลตัวเองได้ดีพอ เพราะฉะนั้น ระหว่างทางที่เราจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันเราจะต้องมีวิจารณญาณในการเสพและแชร์สื่อทุกช่องทางเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

.

          ‘WOLF Approve’ ขอเป็นกำลังใจและส่งความห่วงใยไปให้ทุกคนนะครับ

www.wolfapprove.com

www.wolfiso.com

: (+66) 2 634 4409

✉️ : info@techconsbiz.com

Line@ : @techconsbiz

Related