5 ขั้นตอนเตรียมตัวง่ายๆ ก่อนเข้าสู่ระบบควบคุมมาตรฐาน ISO

6 ตุลาคม 2020
5 ขั้นตอนเตรียมตัวง่าย ๆ ก่อนเข้าสู่ระบบควบคุมมาตรฐาน iso

5 ขั้นตอนเตรียมตัวง่ายๆ ก่อนเข้าสู่ระบบควบคุมมาตรฐาน ISO

          ถ้าพูดถึงมาตรฐาน ISO หลายๆ คน คงมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ซับซ้อน และใช้เวลา

.

          วันนี้ WOLF จะมาแนะนำ 5 ขั้นตอนการเตรียมตัวสำหรับผู้บริหารหรือพนักงานในองค์กรยุคใหม่ ก่อนเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ISO เพื่อเป็นไกด์ให้องค์กรยุคใหม่ได้นำไปใช้กัน

เตรียมตัวเข้าสู่ระบบควบคุมมาตรฐาน ISO พิจารณาและตัดสินใจ

          – พิจารณาและตัดสินใจ

.

          สำหรับผู้บริหารหรือองค์กรใดก็ตาม ที่กำลังมีความคิดต้องการเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ISO อันดับแรกจะต้องรู้และเข้าใจว่าประเภทของมาตรฐาน ISO ที่เราตัดสินใจจะเลือกนั้น เหมาะสมหรือสอดคล้องกับองค์กรของเราหรือไม่

.

          ถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ยังใหม่กับมาตรฐาน ISO เราสามารถเข้าหาเพื่อนในวงการธุรกิจ สมาคมวิชาชีพ คู่ค้า หรือซัพพลายเออร์ต่างๆ ที่เคยมีประสบการณ์ในการรับรองมาตรฐาน ISO ที่เรามีคอนเนคชั่น เพื่อปรึกษาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการรับรองมาตรฐาน ISO

เตรียมตัวเข้าสู่ระบบควบคุมมาตรฐาน ISO ทำความเข้าใจมาตรฐาน ISO

          – ทำความเข้าใจมาตรฐาน ISO

.

          ขั้นตอนการเตรียมตัวถัดมา คือเราต้องรู้และเข้าใจถึงรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ ของมาตรฐาน ISO ซึ่งเราอาจจะศึกษาได้โดยการหาซื้อเอกสารสำเนาของมาตรฐาน ISO หรือหนังสือคู่มือของมาตรฐาน ISO มาอ่าน อย่างน้อยจะทำให้เราเข้าใจเบื้องต้นถึงภาพรวมของมาตรฐาน ISO และรวมไปถึงคำศัพท์ทางเทคนิคต่างๆ ที่เราอาจจะต้องเจอบ่อยๆ หลังจากนี้

เตรียมตัวเข้าสู่ระบบควบคุมมาตรฐาน ISO สื่อสารภายในให้เห็นภาพร่วมกัน

          – สื่อสารภายในให้เห็นภาพร่วมกัน

.

          หลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูล รายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ ของมาตรฐาน ISO แล้ว เราจะมองเห็นถึงวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน ISO ซึ่งผู้บริหารจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องสื่อสาร ถ่ายทอดเป้าหมายนี้ ไปถึงพนักงานทุกคน ทุกแผนกในองค์กร เพราะการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทั้งองค์กรทุกคนจะได้มองเห็นเป้าหมายเป็นภาพเดียวกัน และเตรียมตัวดำเนินงาน รวมถึงรักษามาตรฐานในการทำงานได้ตามมาตรฐาน ISO

เตรียมตัวเข้าสู่ระบบควบคุมมาตรฐาน ISO จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อม

          – จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อม

.

          นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO และการสื่อสารภายในองค์กรให้ทุกคนมีความรู้และเข้าใจแล้วอีกหนึ่งการเตรียมตัวที่จะยกระดับให้ทุกคนในองค์กรมีความพร้อมมากขึ้น ก็คือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมทักษะในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO เพื่อที่เวลาดำเนินงานจริง ทุกฝ่ายจะมีทักษะที่พร้อม มีความมั่นใจ ซึ่งจะทำให้การทำมาตรฐาน ISO เป็นไปอย่างราบรื่นในระยะยาว

เตรียมตัวเข้าสู่ระบบควบคุมมาตรฐาน ISO มองหาที่ปรึกษาด้าน ISO

          – มองหาที่ปรึกษาด้าน ISO

.

          การจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ISO จะช่วยให้ผู้บริหารมีความแม่นยำในการดำเนินงานมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถขอคำแนะนำด้านกลยุทธ์หรือเทคนิคต่างๆ ในการดำเนินมาตรฐาน ISO ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย หลังจากการเตรียมตัวตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ก็สามารถดำเนินการเข้าสู่มาตรฐาน ISO ตามกระบวนการสากลได้เลย

.

          เมื่อองค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO แล้วการมองหาตัวช่วยที่จะทำให้การดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO มีความถูกต้อง ไม่ตกหล่น ก็เป็นเรื่องที่ลืมไม่ได้ อย่างการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ ’WOLF ISO’ ที่จะช่วยติดตามเอกสาร ดูแลเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆ รวมไปถึงคอยดำเนินการเรื่องการตรวจสอบและแก้ไขการดำเนินงาน ให้เป็นเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดความกังวล และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้องค์กรได้อย่างมาก

          หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การรับรองมาตรฐาน ISO ของผู้บริหารยุคใหม่ทุกคนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและส่งผลดีต่อทุกองค์กรในระยะยาว

: www.wolfiso.com

: (+66) 2 634 4409

✉️ : info@techconsbiz.com

Line@ : @techconsbiz

Related