พาองค์กรก้าวกระโดดในปี 2021 ด้วย 3 วิธีบริหารที่ให้ความสำคัญกับคน

8 มกราคม 2021
วิธีบริหารที่ให้ความสำคัญกับคน

พาองค์กรก้าวกระโดดในปี 2021 ด้วย 3 วิธีบริหารที่ให้ความสำคัญกับคน

          ก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนรู้และเข้าใจในประเด็นแรกของปี 2021 WOLF ขอทักทายด้วยคำว่า “สวัสดีปีใหม่” เพื่อนๆ ทุกคน

          ในรอบปีที่ผ่านมา โลกธุรกิจได้เผชิญหน้า ปรับตัว และเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงมากมายพอสมควร จนทำให้ประเด็นด้านการบริหารองค์กรในมิติหนึ่งที่ตกตะกอนออกมาให้เราได้นำมาปรับใช้ในปี 2021 นี้ นั่นก็คือการบริหารโดยให้ความสำคัญกับคนมากยิ่งขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าหลายๆ องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร ระบบการทำงาน แต่ฟันเฟือนที่ยังคอยขับเคลื่อนองค์กร ก็ยังคงเป็นพนักงานที่คอยดำเนินงานตามผู้นำนั่นเอง

          จึงไม่ใช่เรื่องแปลกจนเกินคาดเดานัก ที่ในปีนี้โลกธุรกิจจะหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารคนมากขึ้น วันนี้ WOLF จะมาแชร์ 3 วิธีบริหารโดยให้ความสำคัญกับคน ที่จะพาองค์กรก้าวกระโดดในปี 2021 นี้

ให้เรื่องสุขภาพสำคัญอันดับ 1

          – ให้เรื่องสุขภาพสำคัญอันดับ 1

.

          ใน 1 ปีที่ผ่านมา มนุษยชาติได้เผชิญหน้ากับภาวะที่ยากจะปรับตัว จากเหตุการณ์โรคระบาด ที่พ่วงมากับความกดดัน ความกังวล ความรู้สึกไม่ปลอดภัย และอีกหลายความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการใช้ชีวิต

          สิ่งหนึ่งที่องค์กรควรหยิบยกขึ้นมาเป็นความสำคัญอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในองค์กร ซึ่งหมายรวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจด้วย

          จากเดิมที่องค์กรอาจจะให้ความสำคัญกับอะไรที่เป็นปัญหาที่สังเกตได้ในเชิงกายภาพ เช่น เนื้องานที่รับผิดชอบ สังคมเพื่อนร่วมงาน ระบบการดำเนินงาน การเงิน ฯลฯ อาจจะต้องมีนโยบายที่ซัพพอร์ตสุขภาพจิตใจของคนในองค์กรควบคู่กันไปด้วย เพราะทั้งหมดทั้งมวล ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในสภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ทั้งสิ้น

          องค์กรต้องเริ่มจากการมองให้เห็นและเข้าใจถึงความสำคัญด้านสุขภาพ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง อาจจะมีต้นทุนบ้าง แต่รับรองว่าจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาวอย่างแน่นอน

เปลี่ยนจากสั่งการ เป็นทำงานแบบมีส่วนร่วม

          – เปลี่ยนจากสั่งการ เป็นทำงานแบบมีส่วนร่วม

.

          ตลอดทั้งปี 2021 นี้ และอาจจะรวมถึงในอนาคต การทำงานของโลกธุรกิจยุคใหม่นี้ จะมีโจทย์และปัญหาที่ท้าทายมากขึ้น ยากมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น ในการทำงานในสภาวะแบบนี้ จำเป็นต้องใช้ความคิดเห็นและความร่วมมือจากทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดกว้างในการระดมความคิดที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อนำไปสู่ทางออกของปัญหาที่ดีที่สุด

          จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้นำในสถานการณ์นี้จะเปลี่ยนไป จากที่เคยผูกขาดในการสั่งการและตัดสินใจ เปลี่ยนไปสู่การทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเปิดกว้าง บอกได้เลยว่าถ้าองค์กรไหนได้ลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้ ก็มีแนวโน้มที่จะไปได้ไกลใน พ.ศ. นี้

ช่วยหาทางออกใหม่ๆ ที่ง่ายแต่เวิร์ค

          – ช่วยหาทางออกใหม่ๆ ที่ง่ายแต่เวิร์ค

.

          หลายๆ องค์กร หรือผู้บริหารหลายๆ คน ก็คงจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหามานับไม่ถ้วน จนอาจจะทำให้รู้สึกช่ำชองเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาทุกมิติ แต่กับสถานการณ์โลกธุรกิจยุคนี้ที่ยากจะคาดเดา ชุดความคิดและสไตล์การดำเนินงานแบบเก่าๆ อาจจะไม่ได้ผลเสมอไป

          หลายๆ องค์กรอาจจะยังยึดติดอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมที่สืบทอดมานาน มีกระบวนการดำเนินงานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ใช้เวลานาน แต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของระบบระเบียบจะไม่อยากเปลี่ยนแปลง จึงอาจจะทำให้ก้าวช้ากว่าโลกธุรกิจข้างนอกไปหลายก้าว ที่เราต้องการจะสื่อสารก็คือผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ จะต้องเปิดกว้างในกระบวนการดำเนินงานและการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ เพราะไม่เสมอไปที่กระบวนการดำเนินงานและการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ จะเวิร์คเช่นในอดีต ถ้าได้ลองเปิดใจจะทำให้เห็นเลยว่ามีกระบวนการอีกมากมายที่ง่ายดาย ไม่ซับซ้อน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆ เช่น จากองค์กรที่ต้องดำเนินเรื่องในการขออนุมัติเพื่อแก้ปัญหาสักเรื่อง ที่ต้องทำเอกสาร ผ่านหลายฝ่าย หลายขั้นตอน กว่าจะถึงมือผู้บริหารได้เซ็นอนุมัติ ปัญหานั้นก็อาจจะสายเกินแก้ จนเป็นผลเสียตามมาให้องค์กรในอนาคต

          แต่ถ้าองค์กรไม่ยึดติดกับระบบเดิม เปิดกว้างให้กับระบบการทำงานแบบใหม่ ให้แต่ละแผนกได้ยื่นเรื่องขออนุมัติแก้ปัญหาผ่านซอฟต์แวร์ระบบอนุมัติแบบออนไลน์ ที่องค์กรลงทุนติดตั้ง ปัญหานั้นก็จะถึงมือผู้บริหารได้ในเสี้ยววินาที ไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาระยะยาว ดังที่เป็นคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทั้ง 2 ตัว ของ WOLF ได้แก่ ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์ ‘WOLF Approve’’ และ ‘ระบบควบคุมดูแลมาตรฐาน ISO ‘WOLF ISO’’

          ถ้าในปีนี้ องค์การของเรายังไม่ได้หันมาใส่ใจกับนโยบายเกี่ยวกับการบริหารคน ก็อาจจะเป็นโจทย์ยากในปี 2021 ที่อาจจะเป็นปีที่คาดเดาไม่ได้ ปีที่เราต้องเตรียมพร้อมคนในองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าอย่างไร สุดท้ายนี้ WOLF ขอให้ปี 2021 นี้ เป็นปีดีของทุกองค์กรเลยนะครับ

ติดต่อ WOLF ผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการเอกสารระดับองค์กรมาตรฐาน ISO

เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรของคุณ​ ด้วยระบบจัดการเอกสารแบบ Paperless จากประสบการณ์ออกแบบระบบมากกว่า 200 องค์กรเราพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนแปลง ติดต่อเบอร์ 02-634-4409 หรือคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเรา

Related