ผู้บริหารเทคคอนส์บิสรับรางวัล บุคคลตัวอย่างทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร

27 ตุลาคม 2022

คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.) ในงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพ -บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ แห่งปี 2022 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนคุณภาพที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ โดยมี ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2022) และ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ รวมถึงยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งมี บุคคลมีชื่อเสียง นักธุรกิจและบุคคลสำคัญในด้านต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเพทฯ

Related